Beíratás az első osztályba a 2020/2021-es tanévre

03.04.2020 19:38

Beíratás az első osztályba a 2020/2021-es tanévre

Tisztelt Szülők, kedves gyerekek!

A beíratás a járvány terjedése miatt április 15. és április 30. közt zajlik majd elektronikus úton. Kérem Önöket, ha tudomásuk van olyan érdeklődőkről, akiknek nincs internetes kapcsolata, segítség őket azzal, hogy helyettük is kitöltik a nyomtatványokat és visszaküldik nekünk.

Érdeklődni a 0910912607-es telefonszámon lehet, vagy az igazgato@kodaly.sk emailcímre küldhetnek levelet.

Az alábbiakban megtalálhatóak a kitöltendő dokumentumok, ezeket lassan ki lehet tölteni és április 15-től vissza kell küldeni az iskola címére (aláírások nélkül): kodaly.galanta@gmail.com

A dokumentumok aláírására  és az adatok ellenőrzésére az iskolai oktatás rendkívüli megszakításának végét követő két héten belül kerül sor.

beiratasi_kerveny_online.rtf

kerdoiv_online.rtf

_halasztasi_kerelem_online.rtf

Ha Önök a halasztás mellett szeretnének dönteni, akkor is be kell íratni a gyermeket az iskolába, de egyben ki kell tölteni a halásztási kérelmet is. Továbbá: Mivel jelenleg nincs lehetőségünk felmérni az iskolaérettséget, a galántai székhelyű pedagógia tanácsadó kéri azokat a szülőket, akik esetleg a halasztást szeretnék kérvényezni, töltsék ki a nyomtatványt a  https://www.centrumga.sk/dok_tlaciva.html  oldalon és küldjék el postai úton a következő címre:  CPPPaP,  Hodská 2352/62,   924 81 Galanta vagy jelentkezzenek a  0904 555 775 telefonszámon, elektronikus levelet is küldhetnek a  pppgalanta@psychology.sk címre.

A halasztáshoz a gyermek orvosától is kell majd ajánlás, melyet majd legkésőbb négy héttel az oktatás rendkívüli megszakításának befejezése után kell bemutatni.

Tisztelt Szülők!
A 2020/2021-es tanévre azokat a gyermekeket kell beíratni, akik 2020. augusztus 31-ig betöltik a hatodik életévüket. Azokat a gyermekeket is be kell íratni, akik az előző évben halasztást kaptak. Azokat a gyermekeket, akik 2020. szeptember  1-től 2020. december 31-ig töltik be hatodik életévüket, szintén be lehet íratni az iskolába, a feltételekről az iskola ad tájékoztatást.
Senkit nem lehet felmenteni a beíratási kötelezettség alól. A beíratás elmulasztása kihágásnak minősül, és akár pénzbüntetéssel is sújtható . 
Ha a beíratott gyermek nem iskolaérett, akkor a szülőnek jogában áll halasztást kérnie. Ennek feltételeiről az óvoda vagy beiratkozás során az iskola tájékoztatja a szülőket.
A gyermeket rendszerint abba az iskolába kell beíratni, amely a lakhely szerinti befogadó iskola. A szülő kérvénye alapján a gyermek beírható bármely más iskolába is, ehhez a választott iskola igazgatójának beleegyezése szükséges.

Vážení Rodičia!
Na školský rok 2020/2021 rodičia, alebo zákonní zástupcovia sú povinní zapísať deti, ktoré do 31. 8. 2020 dovŕšia šiesty rok veku. Zákonní zástupcovia sú povinní prihlásiť k zápisu aj deti, ktorým bol odložený začiatok povinnej školskej dochádzky o jeden rok. Zákonným zástupcom detí, ktoré dovŕšia 6. rok veku v čase od 1. septembra 2020 do 31. decembra 2020, poskytnú školy informácie o úradnom postupe v prípade, ak títo zástupcovia chcú požiadať o predčasné zaškolenie dieťaťa.

Nikoho nemožno oslobodiť od plnenia povinnej školskej dochádzky. Zákonný zástupca dieťaťa, ktorý má trvalý pobyt na území SR, má povinnosť zapísať dieťa do základnej školy na plnenie povinnej školskej dochádzky v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt v čase zápisu. Neprihlásenie dieťaťa sa považuje za priestupok, za ktorý možno uložiť pokutu do výšky.

Žiak plní povinnú školskú dochádzku spravidla v obvode, kde má trvalý alebo prechodný pobyt. Na žiadosť zákonného zástupcu žiaka a so súhlasom riaditeľa školy môže žiak plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole aj mimo školského obvodu, v ktorom má trvalé bydlisko.

 

—————

Späť