ÚJ ÉRTESÍTÉS! NOVÝ OZNAM!

13.03.2020 16:13

A magyar tanítási nyelvű óvoda igazgatósága értesíti a szülőket, hogy az óvoda 2020. március 27-ig (beleértve a pénteket is) szünetel. Megértésüket köszönjük.

 

Riaditeľstvo Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským oznamuje rodičom, že bude zatvorená prevádzka Materskej školy do 27.03.2020 (vrtátane piatka). Ďakujeme za pochopenie.

—————

Späť